Nghiem cam truc loi tu tiem vaccine Covid 19

Nghiêm cấm trục lợi từ tiêm vaccine Covid-19

Lổi mực in máy ép liên tục FR-770 màu đen
50.000 ₫ Giảm còn 40.000 ₫
https://bit.ly/3yjEg9J

♠ Dính trên mọi chất liệu
ω Mực khô rất nhanh
∴ Độ bền mực dài lâu
§ Loại mực khô rất nhanh
Φ Màu mực đen đặc trưng

Trả lời