Nghi Tet Nham Dan 9 ngay

Nghỉ Tết Nhâm Dần 9 ngày

Trục máy xay cafe phi 1.8cm
190.000 ₫ Giảm còn 180.000đ
https://tinyurl.com/2c8kv23x

¢ Chế tác bằng vật liệu gang
ψ Lỗ trục cốt motor rộng 18mm
£ Có rảnh vòng ốc đùn ra cà phê
¢ Lưỡi gà cố định trục cốt vòng
♠ Đầu cốt sử dụng viên bi tròn

Trả lời