Ngay thu 55 chien su Ukraine giao dau buoc sang

Ngày thứ 55 chiến sự Ukraine: giao đấu bước sang giai đoạn mới

Bộ Xử Lý Khói Mùi dùng cho máy rang FCR
60.000.000 ₫ Giảm còn 52.000.000 ₫
https://tinyurl.com/d6fy3zns

Φ Làm từ vật liệu hợp kim loại tốt
Φ Sức chịu độ nóng siêu cao
¥ Độ bền bỉ sử dụng cao
ψ Khả năng chịu được tải nhiệt siêu cao
σ Sử dụng dai dẳng

Trả lời