Ngày mới với tin tức sức khỏe: Người nhóm máu A có những đặc điểm này

‘Mỗi nhóm máu đều có đặc điểm và tác động đến sức khỏe khác nhau. Người nhóm máu A có sức chịu đựng cao nhưng dễ bị nhồi máu não…’. Hãy khởi đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nhóm máu B, AB thì có đặc điểm gì bạn nhé!

  • Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lý do này khiến chỉ số huyết áp không đúng
  • Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện mới về lợi ích của tắm nước lạnh
  • Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đầy hơi sau ăn và ung thư ruột

Click: Xem thêm

Trả lời