Nga sẽ không có tàu phi trường nào hoạt động đến năm 2024

Tàu phi trường duy nhất của Nga, chiếc Đô đốc Kuznetsov đã gặp thêm vấn đề trong thời gian sửa chữa và ngày quay lại hoạt động tiếp tục bị đẩy lùi sang năm 2024.

  • Nga sửa chữa tàu phi trường ngay trong tháng này
  • tàu bay chở người nhảy dù bị rơi tại Nga, 16 người bỏ mạng
  • Hải quân Nga tinh gọn lực lượng thời hậu Liên Xô

Click: Xem thêm

Trả lời