Nang cao hieu qua hop tac Viet Nam Lao

Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam – Lào

Bà Pany Yathotou tỏ bày tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, quần chúng Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hành thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng. Bà Pany Yathotou cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, viện trợ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay

Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Pany Yathotou – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào .Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa hai Phó Chủ tịch nước Việt Nam – Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu hai bên hăng hái, chủ động khai triển thực hành có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, kết hợp chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xúc tiến nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học – kỹ thuật, nâng cao chất lượng hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; kết hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với nội dung sâu sắc thích hợp và có sức lan tỏa để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu hảo – Hợp tác Việt Nam – Lào.


P.HồClick: Xem thêm

Trả lời