Mỹ – trung tâm tiền ảo mới của thế giới

Cuộn mực in máy ép liên tục màu đen
50.000 ₫ Giảm còn 40.000 ₫
https://bit.ly/3yjEg9J

* Bám trên mọi chất liệu
¤ Mực khô rất nhanh
¤ Độ bền mực in rất cao
~ Loại mực khô nhanh
¢ Màu mực đen đặc trưng

Trả lời