My bac ke hoach tang san xuat chip cua Intel

Mỹ bác kế hoạch tăng sản xuất chip của Intel tại Trung Quốc

Trục dùng cho máy xay cà phê Ø 16mm
190.000 ₫ Giảm còn 180.000đ
https://bit.ly/3HSmiOD

¤ Làm bằng nguyên liệu gang
σ Lỗ cốt trục motor Ø 1.6cm
♠ Có đường xoán ốc đẩy cafe
Σ Lưỡi gà cố định trục cốt vòng
σ Đầu trục sử dụng viên bi sắt

Trả lời