Mui dui Biden nham vao cuu tong thong bai tran

Mũi dùi Biden nhắm vào ‘cựu tổng thống bại trận’ Trump

Trục cho máy xay cafe phi 18
220.000 ₫ Giảm còn 200.000đ
https://bit.ly/3u48Xx7

ψ Làm bằng vật liệu gang
* Lỗ cốt trục motor rộng 1.8cm
¤ Có đường xoán ốc đưa cà phê
§ Lưỡi gài giữ chắc trục
¥ Đầu trục dùng hòn bi sắt tròn

Trả lời