MobiFone co tan Chu tich 48 tuoi

MobiFone có tân Chủ tịch 48 tuổi

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh vừa ký ban hành quyết định điều động, phân bổ ông Nguyễn Hồng Hiển, Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức tước Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng tổ chức Viễn thông MobiFone (gọi tắt là MobiFone). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-6. 

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm tân Chủ tịch MobiFone - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Hiển – tân Chủ tịch HĐTV MobiFone

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cũng ký ban hành Quyết định điều động ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, giữ chức tước Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Hiển sẽ thay thế ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, chịu trách nhiệm và là đại diện quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Hồng Hiển sinh năm 1974, đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Hiển từng công tác tại Tổng tổ chức Đầu tư và mua bán vốn nhà nước (SCIC) và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Hiển từng làm cán bộ tại Văn phòng Bộ Giao thông vận chuyển. 

Tháng 8-2017, ông Nguyễn Mạnh Thắng – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT – được điều động và phân bổ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone thay cho ông Lê Nam Trà. 


B.Trân

Click: Xem thêm

Trả lời