M&A bất động sản nhà ở hút vốn ngoại

Vòng bi máy ép nhiệt liên tục FRD 1000 số 5
300,000₫ Giảm còn 249,000₫
https://bit.ly/3OlamYj

♠ Gia công từ nguyên liệu thép
♦ Chịu được nhiệt độ cao
∴ Độ bền rất cao
~ Khả năng chịu tải nhiệt rất cao
ω Sử dụng dai dẳng

Trả lời