Luu y khi thuc hanh ho tro sinh san trong

Lưu ý khi thực hành hỗ trợ sinh sản trong dịch Covid-19

Dây nhiệt màu cam máy ép túi
30.000 ₫ Giảm còn 19.000 ₫
https://bit.ly/3Op1H72

– Làm từ nguyên liệu vải dẻo tốt
£ Chịu nhiệt độ rất cao
♦ Độ bền siêu cao
π Sức chịu tải nhiệt siêu cao
♦ Hoạt động dài lâu

Trả lời