Lumi hai nam lien tuc la nen tang nha thong

Lumi hai năm liên tục là nền tảng nhà thông minh xuất sắc

Trục cho máy xay cà phê phi 1.8cm
190.000 ₫ Giảm còn 180.000đ
https://tinyurl.com/2c8kv23x

φ Gia công bằng vật liệu gang
♥ Lỗ trục cốt motor phi 18mm
¥ Có rảnh xoán ốc đẩy cà phê
ω Lưỡi gà cố định cốt trục quay
¥ Đầu cốt gắn hòn bi tròn

Trả lời