Loi nhuan doanh nghiep bao hiem tang manh

Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm tăng mạnh

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm ngoái tăng với tốc độ hai chữ số khi doanh thu phí và hoạt động tài chính diễn biến hăng hái.

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là Tổng đơn vị Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO – PGI) khi ghi nhận mức lãi năm ngoái hơn gấp đôi năm 2020.

Kế tiếp là Tổng đơn vị cổ phần Bảo hiểm nhà băng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) có mức lợi nhuận tăng đến 34%. Xếp sau là Tổng đơn vị cổ phần Bảo Minh (BMI) với lãi sau thuế tăng khoảng 28,5%.

Trong khi đó, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tuy mức tăng trưởng lợi nhuận không đứng đầu nhưng vẫn là doanh nghiệp thu về dòng tiền lớn nhất. Năm ngoái, Bảo Việt ghi nhận hơn 37.300 tỷ đồng doanh thu và gần 1.990 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mảng bảo hiểm nhân thọ duy trì mức đóng góp lớn, còn mảng phi nhân thọ chiếm một phần ba tổng doanh thu.

Có được kết quả khả quan trên, các chuyên gia trong ngành cho rằng, ngoài doanh thu phí tăng mạnh, hoạt động tài chính trở nên điểm sáng của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong năm qua. Theo lãnh đạo Bảo Việt, diễn biến sôi động và hăng hái của thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận doanh nghiệp tăng 20,5%. Năm 2021, doanh nghiệp này rót hơn 2.840 tỷ đồng đầu tư tài chính, cốt yếu là cổ phiếu niêm yết.

Trong khi đó, riêng quý cuối năm ngoái, Bảo Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần 69% với động lực cốt yếu là diễn biến thuận tiện của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, Bảo Minh còn thu lãi lớn từ mua bán cổ phiếu và nhận cổ tức từ các doanh nghiệp đã đầu tư. Doanh thu tài chính năm ngoái tăng trưởng gần 27% so với năm 2020.

Dự báo triển vọng năm nay, SSI Research cho rằng, tổng doanh thu phí bảo hiểm có thể đạt 256.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm ngoái. Ngoài động lực chính đến từ nhu cầu được phục hồi, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm có thể đến từ các nhân tố như mở rộng việc hợp pháp hóa giấy chứng thực bảo hiểm điện tử và hợp tác với các đơn vị insurtech (công nghệ bảo hiểm).

Tuy vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động mua bán bảo hiểm có thể giảm so với mức nền cao trong năm ngoái. Nguyên nhân cốt yếu là tỷ lệ đền bù có khả năng quay về mức thông thường trong năm nay, thay vì xuống thấp do giãn cách xã hội. Mặt khác, SSI Research cũng cho rằng lợi nhuận mảng này có thể kỳ vọng vào các nhân tố hăng hái từ chính sách và tăng trưởng của kênh online.

Riêng về hoạt động đầu tư, đơn vị này dự đoán các đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng 8-10% so với năm ngoái.

Tất Đạt

Click: Xem thêm

Trả lời