Loat TV gia tram trieu dong tai Viet Nam

Loạt TV giá trăm triệu đồng tại Việt Nam

Trục cho máy xay cà phê Ø 18mm
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://tinyurl.com/3n4pv7nn

Ψ Chế tạo bằng gang
♣ Lỗ cốt trục motor rộng 1.8cm
ψ Có rảnh xoán ốc đùn cafe ra
– Lưỡi gài cố định trục cốt quay
– Đầu trục cốt sử dụng viên bi sắt tròn

Trả lời