Loat smartphone giam gia dau thang 3

Loạt smartphone giảm giá đầu tháng 3


Dòng iPhone 13 tiếp tục giảm mạnh 4 triệu đồng, trong khi một số điện thoại của Samsung, Xiaomi và Oppo cũng được điều chỉnh giá khoảng 2 triệu đồng.

Click: Xem thêm

Trả lời