Loat robot hut bui ban tot tam gia 6 trieu

Loạt robot hút bụi bán tốt tầm giá 6 triệu đồng

Trục cho máy xay cafe phi 18
190.000 ₫ Giảm còn 180.000đ
https://tinyurl.com/2c8kv23x

§ Gia công bằng vật liệu gang
¢ Lỗ cốt trục motor 18mm
Φ Có đường xoán ốc đùn ra cà phê
Ψ Lưỡi gà giữ trục quay
Φ Đầu trục cốt sử dụng viên bi

Trả lời