Loat anh khien nguoi xem ai cung khiep via voi

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng khiếp vía với mấy ông thợ liều mình

1. Chỗ này hút thuốc chắc là Ok, không vấn đề gì đâu.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 1.

2. Rồi thì nó hạ xuống thì làm sao đây anh trai ơi.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 2.

3. Trông ông bác này cũng đúng là thử thách bản thân thật.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 3.

4. Sao phải xoắn, nỗi sợ không có trong từ điển mà.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 4.

5. Game thử độ khó khi mà rảnh quá đây à?

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 5.

6. Cứ để em giữ, bác cứ làm việc đi.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 6.

7. Anh tin em đi, em làm thử mấy lần rồi an toàn mà.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 7.

8. Mấy anh em làm với nhau là được, không phải dây dợ gì cho phức tạp.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 8.

9. Thử thách không tưởng chỉ dành cho những người chắc tay.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 9.

10. Gặp mấy ông một công đôi ba việc này giật mình thật sự. 

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 10.

11. Trượt tay cái là chả còn gì luôn. 

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 11.

12. Ông mà trượt tay một cái là vợ chồng nhà tôi mất hết.

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 12.

13. Từ từ nhé bạn, không là tôi mất luôn cái nịt. 

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 13.

14. Trông cũng chắc chắn mà, đừng sợ. 

Loạt ảnh khiến người xem ai cũng hết hồn với mấy ông thợ liều mạng - Ảnh 14.

Click: Xem thêm

Trả lời