Kỹ sư Hàn Quốc xây bia mộ cho Internet Explorer

Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ trình duyệt web Internet Explorer từ ngày 15.6, kết thúc 27 năm tồn tại của trình duyệt này sau khi xuất hiện trên Windows 95.

  • Microsoft ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11
  • Microsoft Edge dần trở nên phổ biến trên PC
  • Cập nhật Windows 11 và 10 gây sự cố điểm phát Wi-Fi

Click: Xem thêm

Trả lời