Khu can ho hang hieu Ritz Carlton den Ha Noi

Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton đến Hà Nội

Trục máy xay cà phê Ø 18
220.000 ₫ Giảm còn 200.000đ
https://bit.ly/3u48Xx7

♦ Làm bằng gang
§ Lỗ trục motor 18mm
Ω Có đường xoán ốc đùn cà phê ra
* Lưỡi gài cố định cốt trục xoắn
Σ Đầu cốt dùng hòn bi sắt

Trả lời