khai trien chuyen muc Dien luc tren ung dung Smart

khai triển chuyên mục Điện lực trên ứng dụng Smart Quảng Nam

Triển khai chuyên mục Điện lực trên ứng dụng Smart Quảng Nam - Ảnh 1.

Chuyên mục “Điện lực” và các tiện ích trên app Smart Quảng Nam

Theo đó chuyên mục “Điện lực” do doanh nghiệp Điện lực (PC) Quảng Nam xây dựng sẽ cung cấp các tiện ích như: tra cứu thông tin tiền điện, tính sổ tiền điện trực tuyến, đăng ký dịch vụ điện trực tuyến, tiện ích ước tính hóa đơn tiền điện, mục chỉ dẫn người dân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm… 

Đặc biệt, ứng dụng cung cấp tiện ích tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch được cập nhật hàng tuần và kế hoạch bổ sung, giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời để chủ động sắp xếp việc làm và hoạt động sản xuất mua bán hợp lý.

Thời gian đến, PC Quảng Nam sẽ kết hợp Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tiếp tục hoàn thiện và bổ sung thêm các tiện ích hữu ích trong chuyên mục “Điện lực” nhằm phục vụ tốt hơn nữa việc cung ứng điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và đời sống quần chúng địa phương.

Click: Xem thêm

Trả lời