iPhone 14 se co mau tim moi

iPhone 14 sẽ có màu tím mới

Bộ Cấp nhiên liệu dùng cho cafe nguyên liệu FCR
20.000.000 ₫ Giảm còn 15.000.000 ₫
https://tinyurl.com/2p8tke8n

φ Chế tác từ chất liệu thép
* Chịu được nhiệt độ rất cao
♠ Độ bền bỉ sử dụng cao
π Chịu được tải nhiệt độ rất cao
ω Hoạt động bền bỉ

Trả lời