iPhone 14 Pro va 14 Pro Max co the tang

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có thể tăng giá

Trục cho máy xay cafe Ø 18mm
190.000 ₫ Giảm còn 180.000đ
https://tinyurl.com/2c8kv23x

π Chế tạo bằng gang
φ Lỗ trục cốt motor 1.8cm
ω Có rảnh xoán ốc đưa cafe
¥ Lưỡi gà giữ chắc cốt
∴ Đầu cốt gắn bi thép tròn

Trả lời