Instagram khai tử Boomerang và Hyperlapse

Nhiều người dùng thông tin qua Twitter họ đã không thấy Boomerang và Hyperlapse, hai ứng dụng độc lập của Instagram trên App Store và Google Play Store.

  • Hãy xóa ngay tức thì ứng dụng chống virus này nếu lỡ cài đặt
  • Hình ảnh và thông số kỹ thuật của DJI Air 2S bị rò rỉ
  • Samsung mang cảm biến máy ảnh Bright Night đến Galaxy S11

Click: Xem thêm

Trả lời