Hương vị quê hương: Gỏi da cá nhám ăn liền đừng đợi!

Tục ngữ có câu “Nhứt bì nhì cốt”. Bì là da. Nhưng ở đây chỉ nói về da cá. Không phải da cá nào cũng làm gỏi được. Chỉ có một số rất ít cá da trơn như cá chình bao, cá lạc, cá nhám thì da của nó mới có thể làm món gỏi.

  • Hương vị quê hương: Cá nục kho măng
  • Hương vị quê hương: Cá trèn bầu nhiều chuyện trớt môi
  • Hương vị quê hương: Bún ốc ngon nức tiếng Thái Bình

Click: Xem thêm

Trả lời