Họp Bộ Chính trị, coi xét thành lập ban chỉ đạo chống tham nhũng cấp t…

Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về phát triển đồng bằng sông Cửu Long, quy định mới về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và coi xét việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

  • Xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về chống tham nhũng chính sách
  • Theo dõi sát tình hình Ukraine, xử lý nghiêm các vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

Click: Xem thêm

Trả lời