Hơn 1.100 km đường biển, trung tâm du lịch biển lớn bậc nhất phía Nam ở đâu?

Là dấu gạch nối của hai thị trường du lịch sôi động tại phía Nam khi tiếp giáp giữa điểm cuối của Bà Rịa – Vũng Tàu và điểm đầu của Bình Thuận, Venezia Beach tiếp cận được lượng du khách dồi dào trên cả nước lên tới 22 triệu lượt và sẽ cao hơn vào những năm sau do sự phát triển của dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng.

Click: Xem thêm

Trả lời