Hơn 1.000 trò chơi đã được xác minh cho Steam Deck

Steam Deck là tiềm năng cho thế hệ tiếp theo của trò chơi di động, và điều xung yếu là phải đảm bảo có thật nhiều trò chơi tương thích với thiết bị.

  • Steam Deck sẽ không có gói dịch vụ đăng ký
  • Valve cho biết sẵn sàng giúp Microsoft đưa PC Game Pass lên Steam
  • Valve đã tạo ra trò chơi Portal phụ miễn phí cho Steam Deck

Click: Xem thêm

Trả lời