Hoang mang ở Bắc Kinh sau thông tin chính sách zero-Covid có thể kéo dài 5 năm?

Bí thư thành ủy Bắc Kinh đăng thông tin nói việc xét nghiệm toàn dân bắt buộc và các hạn chế về đi lại sẽ tiếp tục được duy trì tại thủ đô Trung Quốc. thông tin này sau đó đã được chỉnh sửa.

  • Người dân Trung Quốc giữa những ngày được ví von “vòng đời thua miếng đậu phụ”
  • Thượng Hải bất thần xét nghiệm Covid-19 cho số đông
  • Trung Quốc nhấn mạnh hiệu quả của chính sách ‘zero-Covid’

Click: Xem thêm

Trả lời