Hàng quán đông khách đặt online trở lại: Từ 100 phần lên 300 phần/ngày

Được mở bán mang về, nhiều quán ăn ở Hà Nội khởi đầu đông khách trở lại, số lượng bán mỗi ngày có quán lên đến 300 phần. Giờ cao điểm buổi trưa, shipper phải xếp hàng dài chờ tới lượt lấy đồ ăn đi giao cho khách. 
  • Hàng quán Hà Nội được bán mang về: ‘Mừng không ngủ được’
  • Cùng con làm bánh mùa Covid-19 tặng người nghèo: ‘Giúp được càng nhiều càng tốt’
  • Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ, không cần giấy đi đường: Đường phố tấp nập

Click: Xem thêm

Trả lời