Hang loat doanh nghiep tai TPHCM khoi dau duoc giam

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM khởi đầu được giảm 30% tiền thuê đất …

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM bắt đầu được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 - Ảnh 1.

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM khởi đầu được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

So với năm 2020, đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm nay rất rộng và mức giảm cũng tăng gấp đôi.

Cụ thể đối tượng được giảm tiền thuê đất gồm các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm bị tác động bởi dịch COVID-19.

Trong khi năm 2020 để được giảm tiền thuê đất, doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động từ 15 ngày trở lên và có gửi thông tin đến cơ quan đăng ký mua bán.

Chính điều kiện này khiến cho nhiều doanh nghiệp năm ngoái dù có tạm ngưng hoạt động nhưng không được hưởng ưu đãi vì không gửi thông tin đến cơ quan đăng ký mua bán. Tuy nhiên năm nay cơ quan thuế đã bỏ quy định này. Doanh nghiệp chỉ cần bị tác động bởi dịch COVID-19 là đã được giảm tiền thuê đất.

Ngoài ra, ngay cả doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi giảm tiền thuê đất theo quy định luật pháp thì vẫn được hưởng ưu đãi này.

Tuy nhiên doanh nghiệp phải làm giấy đề xuất giảm tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu gửi kèm bản sao quyết định hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó cơ quan thuế sẽ có giải đáp cho doanh nghiệp trong vòng 30 ngày.

Miễn, giảm, gia hạn hơn 123.000 tỉ tiền thuế, thuê đất, lệ phí cho doanh nghiệpMiễn, giảm, gia hạn hơn 123.000 tỉ tiền thuế, thuê đất, lệ phí cho doanh nghiệp

TTO – Trong năm 2020, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền giãn, hoãn, miễn, giảm khoảng 123.600 tỉ đồng tiền thuế, tiền thuê đất, các khoản phí, lệ phí cho doanh nghiệp, trong đó gia hạn nộp 87.200 tỉ đồng, miễn giảm 36.400 tỉ đồng.

Click: Xem thêm

Trả lời