Tích cực tham gia hiến máu ngay ngày đầu hoạt động trở lại

hăng hái tham gia hiến máu ngay ngày đầu hoạt động trở lại

Tích cực tham gia hiến máu ngay ngày đầu hoạt động trở lại600 nhân viên, cư dân Phú Mỹ Hưng đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo ngay ngày đầu hoạt động trở lại sau thời gian dài thực hành giãn cách xã hội, dự kiến khoảng 600 đơn vị máu được hiến tặng.

Click: Xem thêm

Trả lời