Hai startup Viet va tham vong xay dung the gioi

Hai startup Việt và tham vọng xây dựng thế giới tiêu khiển trên Metaverse

Hai startup Việt và tham vọng xây dựng thế giới giải trí trên Metaverse
MoonCity là sản phẩm của sự bắt tay giữa Moli Group và MoonLab, được định vị là một nền tảng SocialFi Metaverse giúp kết nối cộng đồng với nhau và mong muốn đưa ngành tiêu khiển lên Metaverse bằng công nghệ blockchain, từ đó đưa Việt Nam lên vị trí mới trên bản đồ blockchain thế giới.

Click: Xem thêm

Trả lời