Ha Tinh sap sach bong nCoV

Hà Tĩnh sắp sạch bóng nCoV

Bộ Dĩa máy xay cafe 600mm
180.000 ₫ Giảm còn 149.000 ₫
https://tinyurl.com/bp5442hp

♦ 2 Dĩa xay cafe bằng thép
¤ Dĩa xay rất sắc
♠ Vừa xay vừa cắt cafe
Φ Cà phê xay hạt đều mịn
Φ Dĩa nghiền chống mài mòn

Trả lời