Ha Noi dieu chinh muc dong bao hiem xa hoi

Hà Nội điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 25-7

Hà Nội điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 25-7 - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội – Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, từ ngày 1-7-2022, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% so với mức lương hiện hành.

Mức lương tối thiểu tháng sau khi tăng tuần tự là vùng I: 4,68 triệu đồng, vùng II: 4,16 triệu, vùng III: 3,64 triệu và vùng IV: 3,25 triệu đồng.

Theo chỉ dẫn của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì ứng dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, ứng dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì ứng dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Cơ quan này lưu ý doanh nghiệp phải rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định để điều chỉnh thích hợp.

“Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của luật pháp lao động”, công văn nêu rõ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục trả lương cho người lao động làm việc làm hoặc chức danh qua học nghề, tập huấn nghề cao hơn chí ít 7% so với mức lương tối thiểu, trừ trường hợp thỏa thuận khác.

Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp trước ngày 25-7.

Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm việc làm giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập giấy tờ điều chỉnh theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu đơn vị sử dụng lao động thực hành trang nghiêm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trả lời