Giới siêu giàu Việt Nam tăng nhanh, đầu tư định cư nước ngoài thành xu…

Sự tăng lên của lượng người sở hữu trên 30 triệu USD (khoảng 680 tỉ đồng) tại Việt Nam giúp các chương trình đầu tư nhập cư nước ngoài ngày càng trở nên lựa chọn phổ biến.

Click: Xem thêm

Trả lời