Giam doc Co quan vu tru Nga noi nguoi ngoai

Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga nói người ngoài hành tinh có thể đang nghiên cứu con người

Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga nói người ngoài hành tinh có thể đang nghiên cứu con người
Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) – Dmitry Rogozin tin vào sự tồn tại của sự sống ngoài địa cầu, và cho rằng người ngoài hành tinh có thể đang nghiên cứu con người như cách con người nghiên cứu vi khuẩn.

Click: Xem thêm

Trả lời