Gia nha tang cao thanh khoan xuong thap

Giá nhà tăng cao, thanh khoản xuống thấp

Cặp dĩa máy xay cafe 6cm
200.000 ₫ Giảm còn 180.000 ₫
Mua online: https://bit.ly/39VlpZ5

Ω 2 Dĩa xay cafe bằng thép
π Dĩa xay rất sắc
Φ Vừa nghiền vừa xay cafe
Φ Cà phê xay mịn đồng nhất
φ Dĩa nghiền chống hao mòn

Trả lời