Gia dich vu xet nghiem COVID 19 nhanh toi da 78000

Giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nhanh tối đa 78.000 đồng/xét nghiệm, g…

Giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nhanh tối đa 78.000 đồng/xét nghiệm, giảm 30% so với trước - Ảnh 1.

Xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân tại Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN

Thông tư 2 thay thế thông tư 16, mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong trường hợp thuộc phạm vi tính sổ của Quỹ bảo hiểm y tế.

ứng dụng đối với các trường hợp tính sổ phí tổn xét nghiệm COVID-19 theo quy định của luật pháp về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh lây nhiễm.

Những trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hành và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh lây nhiễm không được ứng dụng.

Mức giá xét nghiệm COVID-19 ứng dụng từ ngày 21-2:

Đối với xét nghiệm COVID-19 test nhanh mẫu đơn mức tính sổ tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm. Mức giá theo thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy mức giá mới sẽ giảm khoảng 30% so với giá đang thực hành.

Xét nghiệm COVID-19 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn mức tính sổ tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR:

– Trường hợp mẫu đơn mức tính sổ tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

– Trường hợp gộp mẫu mức tính sổ tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định, trong đó sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp.

Cụ thể, giá dịch vụ bao gồm phí tổn trực tiếp và phí tổn tiền lương cộng phí tổn sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong trường hợp không thuộc phạm vi tính sổ của Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định:

Mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong trường hợp không thuộc phạm vi tính sổ của Quỹ bảo hiểm y tế: Bộ Y tế dự kiến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thì việc xác định mức giá thực hành theo thông tư 16/2021/TT-BYT, bao gồm phí tổn trực tiếp và phí tổn tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định, nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm trong thông tư này.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế công lập sẽ ứng dụng mức giá dự kiến như Quỹ bảo hiểm y tế chi trả kể trên.

Như vậy mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành. Mức trần giá xét nghiệm nhanh không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, giá xét nghiệm bằng PCR không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 quy định:

– phí tổn trực tiếp của việc lấy mẫu và bảo quản mẫu; thực hành và trả kết quả xét nghiệm COVID-19.

– phí tổn tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định.

– phí tổn sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 (sinh phẩm xét nghiệm nhanh, sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch, sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng) theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của luật pháp về đấu thầu.

Click: Xem thêm

Trả lời