Gan 258 trieu doi tuong chua duoc xac thuc thong

Gần 2,58 triệu đối tượng chưa được xác thực thông tin tiêm chủng

Tại hội thảo, đại diện Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết gần 51,5 triệu đối tượng (tương ứng gần 123,42 triệu mũi tiêm) đúng thông tin được xác thực trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện còn gần 2,58 triệu đối tượng (tương ứng với hơn 2,67 triệu mũi tiêm) chưa được xác thực thông tin; hơn 19 triệu đối tượng (tương ứng với hơn 41 triệu mũi tiêm) sai thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Y tế đang tiếp tục kết hợp Bộ Công an xây dựng kế hoạch bổ sung dữ liệu tiêm chủng; kết hợp Bộ TT-TT và các đơn vị liên quan sửa đổi về quy trình cấp hộ chiếu vắc xin trên cả nước.

n

Theo Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hành ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tập trung. chứng thực được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU.Click: Xem thêm

Trả lời