Galaxy Z Flip4 lo dien

Galaxy Z Flip4 lộ diện

Trục dùng cho máy xay cà phê phi 1.6cm
220.000 ₫ Giảm còn 200.000 ₫
https://tinyurl.com/56mfyc97

~ Chế tác bằng gang
♥ Lỗ cốt trục motor rộng phi 1.6cm
π Có rảnh vòng ốc đùn ra cà phê
ψ Lưỡi gài giữ cốt
¥ Đầu cốt sử dụng hòn bi sắt tròn

Trả lời