Facebook vẫn dùng dữ liệu khuôn mặt cho metaverse


doanh nghiệp Meta cho biết sẽ đóng hệ thống nhận dạng khuôn mặt trên Facebook, nhưng không loại trừ việc vẫn dùng chúng cho metaverse trong tương lai.

Click: Xem thêm

Trả lời