Facebook 'thanh lọc' tin giả

Kể từ 9.3, mạng xã hội Facebook khởi đầu khai triển tính năng ‘thanh lọc’ tin giả đăng tải trong các hội nhóm, từ đó loại bỏ các nội dung sai lệch.

Click: Xem thêm

Trả lời