Facebook Google bi cac to chuc tien so hut mau

Facebook, Google bị các tổ chức tiền số ‘hút máu’ nhân tài

Cung Cấp Bơ Chuyên Dùng Cho Cà Phê Nguyên Chất 12Kg
4.554.000 ₫ Giảm còn 3.960.000 ₫
https://tinyurl.com/43sc6whc

φ Nếu từng nghe ‘Cà phê nguyên chất không ngon’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♠ Tạo mùi thơm tư nhiên cho Cafe
σ Siêu tiết kiệm với 100Kg đến 200Kg Cafe chỉ 1Kg bơ

Trả lời