EVNHCMC duoc Fitch Ratings xep hang tin nhiem muc BB

EVNHCMC được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm mức “BB”

Thứ hạng “BB” với triển vọng hăng hái cho thấy chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả điều hành mua bán của EVNHCMC ngày càng tốt hơn.

EVNHCMC được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm mức “BB” - Ảnh 1.

Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVNHCMC

Theo Fitch Ratings, EVNHCMC có mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp mẹ (EVN) và doanh nghiệp con (EVNHCMC). Ngoài việc sở hữu EVNHCMC, EVN xác định lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua định cơ chế báo giá sỉ nội bộ. báo giá sỉ nội bộ này hướng tới bù đắp tổn phí cho EVNHCMC.

Bên cạnh đó, giấy tờ xếp hạng độc lập của EVNHCMC được đánh giá ngang với doanh nghiệp mẹ EVN, với vai trò liên quan của doanh nghiệp mẹ tới kế hoạch mua bán, lợi nhuận và giấy tờ tài chính, Fitch Ratings cho rằng giấy tờ tài chính của EVNHCMC mạnh hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm. giấy tờ xếp hạng độc lập của EVNHCMC được hỗ trợ bởi vị trí thị trường trong phân phối điện tại TP HCM với khách hàng đa dạng và tỉ lệ thu tiền điện cao.

Được biết, khi đưa ra xếp hạng, Fitch Ratings dựa vào đánh giá của các chuyên gia, bao gồm kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính, luật sư về các vấn đề pháp lý và thuế. Ngay sau khi công khai kết quả xếp hạng, Fitch Ratings sẽ tiến hành theo dõi và đánh giá kết quả của doanh nghiệp theo từng năm.Click: Xem thêm

Trả lời