EVNGENCO2 cổ phần hóa để bứt phá

Bên cạnh một số khó khăn, thách thức, đã có rất nhiều thời cơ mở ra cho Tổng tổ chức Phát điện 2 (EVNGENCO2), kể từ khi đơn vị chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp cổ phần. Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT Tổng tổ chức đã có những trao đổi xung quanh chủ đề này.

Click: Xem thêm

Trả lời