EVN lo hon 1307 ty dong tu san xuat mua

EVN lỗ hơn 1.307 tỷ đồng từ sản xuất, mua bán điện năm 2020

Bán Bơ Chuyên Dùng Cho Cafe Nguyên Chất BRCP
40.000 ₫ Giảm còn 35.000đ
https://bit.ly/3HQ8rsa

Φ Nếu từng nghe ‘Cà phê nguyên chất không thơn’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♦ Kích thích mùi hương cho cà phê
¥ Dùng 5g bơ đến 10g bơ cho 1Kg Cafe đã rang

Trả lời