Em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến trở lại làm CEO Tân Tạo

HĐQT tổ chức cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa phân bổ ông Đặng Quang Hạnh làm tổng GĐ từ 4/5.

Sinh năm 1961, ông Hạnh là em ruột Chủ tịch ITA, Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas) và anh trai ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng tổ chức Phát triển thành phố Kinh Bắc (KBC).

Năm 2017, ông Hạnh cũng từng làm CEO ITA. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng đó, ông xin từ nhiệm vì không thường xuyên có mặt tại tổ chức để điều hành và quản lý việc làm. Bà Yến, Chủ tịch ITA kiêm nhiệm thêm vị trí CEO từ đó đến nay.

Tại phiên họp thường niên của Tân Tạo mới đây, ông Đặng Quang Hạnh cũng được bầu bổ sung vào HĐQT ITA. Ngoài ra, ông Hạnh cũng đang là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo.

Chủ tịch Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến chia sẻ với cổ đông rằng ông Hạnh là người rất tâm huyết với bệnh viện. Sau khi ông Hạnh đồng ý trở về giúp tập đoàn, bệnh viện của Tân Tạo đã thu hút được một số lãnh đạo mới tham gia điều hành.

Năm nay, ITA dự kiến doanh thu giảm 16,6%, còn 777 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu cốt yếu từ cho thuê mặt bằng khoảng 633 tỷ đồng, còn lại là thu từ cung cấp dịch vụ. tổ chức đặt mục tiêu lãi 186 tỷ đồng, giảm gần 30% so với năm ngoái.

Anh Tú

Click: Xem thêm

Trả lời