Đức Hòa sẽ lên thành phố – bất động sản lấy đà ‘vượt sóng’

Với ưu thế về giá đất, quỹ đất phong phú… Đức Hòa đã và đang dần trở nên một thành phố vệ tinh – một trung tâm kết nối vùng kinh tế phía Tây Sài Gòn.

Click: Xem thêm

Trả lời