Doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải nộp tiền đầy đủ tiền tro…

Ngày 25.4, ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nộp tiền thuế bao nhiêu lần trong thời hạn 180 ngày cũng được.

  • Xin ‘trả góp’ tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm
  • Quá 90 ngày, 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền thuế

Click: Xem thêm

Trả lời